خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تدوین و الویت بندی استراتژیهای منابع انسانی

مقاله تدوین و الویت بندی استراتژیهای منابع انسانی بااستفاده ازمدل توسعه یافته نقاط مرجع استراتژیک درصنعت خودرو تحقیق موردی: شرکت استام صنعت

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

به منظور تدوین الگویی جهت استخراج استراتژی های منابع انسانی در شرکت استام صنعت، در پژوهش حاضر پس از بررسی و مطالعه مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی، با الهام از مدل یکپارچه نقاط مرجع استراتژیک استراتژی «پیتر بامبرگر» و «ایلن مشولم» و توسعه آن با کمک خبرگان و اضافه نمودن دو اسآر پی جدید به اسآر پی های بامبرگر (بازار کار و کنترل) و تبدیل ابعاد استراتژیک آن از ۴ بعد به ۸ بعد استراتژی، اقدام گردید. ابتدا کلیه مشاغل سازمانی بر اساس نظر خبرگان (مدیرعامل، قائم مقام های مدیرعامل، مدیران، روسا و مشاورین مدیرعامل) به ۳ گروه مشاغل اصلی، تخصصی و عمومی تقسیم بندی گردید و سپس بر اساس پرسشنامه طراحی شده چهار اس. آر. پی تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفت. در انتها پس از تحلیل پرسشنامه ها جایگاه هر دسته از مشاغل در ماتریس های اس. آر. پی تعیین و جهت هر دسته از مشاغل بر اساس مختصات بدست آمده، در انتهای پژوهش، ضمن بررسی استراتژی های کلان سازمان، ۱۰ استراتژی منابع انسانی متناسب با مشاغل هر گروه بر اساس ۵ فرایند اصلی تعریف شده برای منابع انسانی شرکت استخراج گردید. در پایان نسبت به مقایسه زوجی استراتژی های استخراج شده در پنل خبرگان با بهره گیری از متد تصمیم گیری ای.اچ.پی و نرم افزار اکسپرت چویس اقدام و اولویت بندی استراتژی های منابع انسانی استخراج شده صورت پذیرفت

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله