خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی اثرات نوع سلول و محیط های کشت

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Effects of Cell Type and Culture Media on Interleukin-6 Secretion in Response to Environmental Particles

عنوان فارسی مقاله:

اثرات نوع سلول و محیط های کشت روي ترشح اینترلوكين۶ در واكنش به مواد محيطي

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

سلول هاي شش كشت شده الترناتيو خاصي را براي حيوانات در مواقع قرار گيري در معرض موارد خاص براي مقايسه اثرات انواع متفاوت مواد الاينده هوايي را فراهم كنيد مطالعات ويژه موضووعي در حالت آزمايشگاهي نشان ميدهد كه سيگنال بندي سيتوكين پروئين تورمي در واكنش به انواع متعدد مواد محيطي مشخص مي شود اما مطالعات كمي در مورد درمان هاي ويژه در انواع سلول هاي چندگانه يا سلول هاي مشخص شده با پروتكل هاي رشد كشت الترناتيو وجود دارد با مقايسه مواد كائولين و دي اكسيد تيتانيوم وخاكستر مربوط به زغال سنگ و مواد ديزلي و مواد به دست آمده از خاك با استفاده از محلول وانديوم و ليپاپلي ساكاريد سعي شد تا مشخصه هاي متفاوتي از لحاظ سلول هاي رشد در كشتي زير آبي در نظر گرفته شود مدل هاي كشت سلولي تفاوت هاي خاصي را در واكنش هاي سيگنال بندي مناسب با نوع درمان داشتند .

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله