خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی اثر شکل فيزيکي علوفه (2013)

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Effect of physical form of forage on performance, feeding behavior, and digestibility of Holstein calves
عنوان فارسی مقاله:

اثرشکل فيزيکي علوفه بر عملکرد، تغذيه رفتار وقابليت هضم گوساله هلشتاين

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

شکل فيزيکي علوفه ممکن است به رشد سيرابي کمک کند که اين خود ممکن است باعث افزايش وزن بدن، کاهش مواد موجود(DM) يا مصرف غذا، هضم غذا، و در نتيجه باعث سلامت لبنياتي گوساله شود. هدف اين تحقيق بررسي دو شکل متفاوت مصرف علوفه توسط روي رفتار، قابليت هضم ظاهري، و رفتار تغذيه اي گوساله هاي جوان شود. ۲۰ گوساله ي نر هولستين(۴۶٫ ۸}۱٫ ۲kg) به صورت رندوم علامت گذاري شدنداز بدو تولد با يکي از دو روش تغذيه اي در جايي که آنها را در معرض يک جيره ي غذايي پيچيده قرار مي دهند(بر اساسيک مبنايDM) 90% تغليظ پودر آغازي و هر يک از اين دو تا (۱) ۱۰% به صورت درشت تکه شده(۳-۴cm) يونجه(CRS؛ n=10(يا (۲) ۱۰% زمين عالي (۲ mm) علف يونجه (FN؛ n=10). به همه ي گوساله ها ۸ليتر شير جايگزين (MR؛ ۱٫ ۲ KG از DM) از بدو تولد؛ مقدار MR به طور پيشرونده کاهش پيدا کرد بعد از WK براي قادر ساختن از شير گرفتن با اتمام هفته ي هفتم. مطالعه و بررسي تمام شد بعد از هفته ي هشتم. مصرف جيره ي مخلوط، MR، و آب روزانه کاهش پيدا کرد، و گوساله ها اضافه وزن پيدا کردند دو بار در عرض يک هفته. نمونه هاي غذا و پس مانده هاي آن در عرض هفته ي هفتم و هشتم براي بررسي محتواي تغذيه.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله