خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی افت هاي خوراكي 5 گونۀ سگ ماهي

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
TRACE ELEMENTS ACCUMULATION IN EDIBLE TISSUES OF FIVE STURGEON SPECIES FROM THE CASPIAN SEA

عنوان فارسی مقاله:

تجمع عناصر كم مقدار در بافت هاي خوراكي ۵ گونۀ سگ ماهي(STURGEON) درياي خزر

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

در طي چهل سال گذشته،بالاخص در دهۀ اخير ميزان آلاينده هاي (شامل فلزات سنگين،آفت كش ها،هيدروكربن هاي نفتي و…) در درياي خزر افزايش يافته است و در نتيجه فشارهاي بشري بر اكوسيستم هاي دريايي و ساحل رشد فزاينده داشته است. از آنجا كه درياي خزر يك آبگير محصور است،زمان اقامت آلاينده ها نيز نسبتا طولاني است و اين يكي از دلايل افزايش الاينده است.به عبارت ديگر،از آنجا كه درياي خزر يك محدودۀ آبي مشترك است، فعاليت هاي يكياز كشورهاي ساحلي بر محيط زيست ساير كشورها نيز تأثير مي گذارد. آلودگي دراي خزر مسئله ايي جدي است و يكي از اين آلودگي ها در دوران حكومت شوروي رخ داد.زباله ها و آلودگي حاصل از فعاليت هاي صنغتي و ميدان نفتي در برخي مجلات وگزارشات گزارش شده است. درياي خزر غذا،آب،فرصت هاي صنعتي، گاز و نفت كشورها همسايۀ خود را تأمن مي كند. با توجه به نقش حياتي دراي خزر در زندگي ميلين ها انسان، آلودگي فزايندۀ آن در حال حاضر يك از نگراني هاي عمدۀ محيط زيست شناساندر سرتاسر دنيا و بويژه كشورهاي حاشيۀ درياچۀ خزر ميباشد.منابع اصل آلودگي درياي خزر را مي توان به دو منبع عمده شامل منابع زميني وساحلي تقسيم كرد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله