خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی تأثیر امواج بر ارگانیسم گیاهی

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
THE EFFECTS OF HIGH FREQUENCY ELECTROMAGNETIC WAVES ON THE VEGETAL ORGANISMS

عنوان فارسی مقاله:

تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

تأثیر امواج الکترومغناطیس میکروویو(MU ) و رادیوفرکانس(RF) بر تراکم قدرت غیرحرارتی در رنگدانه های شباهت دهنده در بافت های گیاهی مورد مطالعه قرار گرفت. افزایش رنگدانۀ فستوسنتتیک در هر دو مورد در مدت های پرتوگیری نسبتا کوتاه (۱تا ۴ ساعت) یافت شد. در حالی که در زمان پرتوگیری طولانی تر(۱۲ ساعت) ، در گیاهانی که در معرض میکرویو بودند، کاهش محتوی رنگدانه ملاحظه شد. تصور می شود که افزایش کلی کارایی فتوسنتز بر اساس داده های غیرمستقیم که بواسطۀ نسبت افزایش یافتۀ کلروفیل A/B بدست آمد، رخ می دهد. تأثیر برانگیزانندگی نسبی بر تجمع بیوماس در پرتودهی MW ملاحظه شد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله