خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی تاثیرات شهرنشینی (2014)

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
The effect of urbanization on CO2 emissions in emerging economies
عنوان فارسی مقاله:

تاثیرات شهرنشینی بر روی انتشار گازهای دی اکسید کربن در اقتصادهای در حال ظهور

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

نظریه­های نوسازی بوم­شناختی و تحولات محیط­زیست شهری، هر دو تایید می­کنند که شهرنشینی تاثیرات مثبت و منفی بر محیط زیست طبیعی با اثر خالص دارند که تشخیص آن دشوار است. این مقاله از تکنیک­های رگرسیون پنل توسعه یافته استفاده می­کند که به ضرایب شیب ناهمگن و وابستگی برش عرضی این امکان را می­دهد کهتاثیر شهرنشینی برروی انتشار گازهای گلخانه­ایرا برای پنل اقتصادهای در حال ظهور مدلسازی کند. ضرایب برآورد شده همزمان، بر شدت انرژی و متغیرهای منابع، تاثیر مثبت و از نظر آماری هم مهم دارند و در تکنیک­های گوناگون برآورد،مشابه هستند. در مقایسه، ضریب برآورد شده همزمان بر متغیر شهرنشینی، به تکنیک برآورد حساس می­باشد. در بسیاری از تشخیصات، ضریب برآورد شده بر متغیر شهرنشینی، مثبتو از نظر آماری هم مهم است.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله