خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی تجزیه و تحلیل ژنوتیپ چند ریختی

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Locked nucleic acid (LNA) single nucleotide polymorphism (SNP) genotype analysis and validation using real-time PCR
عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل ژنوتیپ چند ریختی نوکلئوتیدی منفرد ( SNP) اسید نوکلئیک قفل شده ( LNA) و اعتبار سنجی با استفاده از زمان واقعی PCR

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

با تاکیدات افزایش یافته روی ژنوتیپ چندریختی های نوکلئوتید منفرد (SNP) در مطالعات مرتبط بیماری، پلت فرم ژنوتیپی انتخاب به طور مداوم در حال تحول است. به علاوه، توسعه ارزیابی های snp مشخص­تر و برنامه های اعتبارسنجی ژنوتیپ مناسب برای روشن کردن ژنوتیپ های مبهم به طور فزاینده درحال بحرانی شدن است. در این مطالعه ما از پروب های پیوند زنی اسید نوکلئیک قفل شده مخصوص snp روی یک پلت فرم PCR زمان واقعی برای ژنوتیپ یک گروه انجمنی و بررسی های سه معیار برای تشخیص ژنوتیپ های مبهم استفاده کردیم. مبتنی بر ویژگی های جنبشی تقویت PCR، سه معیار کارایی تقویت PCR، تفاوت فلورسنت خالص بین حداکثر و حداقل سیگنال های فلورسنت و شروع فاز رشد نمایی واکنش را نشان می­دهد. در ابتدا منحنی های تمایز آللی SNP مشاهده شده توسط دنباله DNA ( n=50) تایید شده و برنامه کاربردی سه معیار ژنوتیپی ما هر دو توالی و نتایج مشاهده شده زمان واقعی PCR را اثبات می­کند. به علاوه، گروه انجمنی سفید پوست تست شده در توازن هاردی – واینبرگ بود و بسامدهای آلل خیلی مشابه با دو گروه انجمنی سفید پوست تست شده به طور مستقل برای همان SNP تست شده بودند. ما در اینجا یک رویکرد جدید را برای تعیین ژنوتیپ مبهم تولید شده به طور موثر از یک پلت فرم زمان واقعی PCR ارائه می دهیم. برنامه کاربردی سه معیار جدید ما یک سهولت برای استفاده پروتکل تایید ژنوتیپ نیمه خودکار شده ارائه می­دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله