خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی تحلیل ساختاری خانواده(2013)

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Structural Analysis of Family Dynamics Across Family Life Cycle in Iran
عنوان فارسی مقاله:

تحلیل ساختاری دینامیک خانواده در سرتاسر چرخه زندگی خانوادگی در ایران

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

هدف از تحقیق حاظر ، تحلیل ساختار دینامیک خانواده در سیستم های خانوادگی در ایران می باشد . در واقع این تحقیق به ارزیابی چهار بعد عمده(انسجام ، انعطاف پذیری ، ارتباط خانوادگی ورضایت خانواده ) ساختار های دینامیک خانواده در هر مرحله از چرخه زندگی خانواده بین خانواده های ایرانی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . فرضیه ها و پرسش های تحقیق متمرکز بربررسی و در ک ساختارهای دینامیک خانواده در بین شرکت کننده ها میباشد. ا زشیوه ترکیبی در این پژوهش استفاده خواهد شد امیداست که نتایج مفهوم جدید مدل های دینامیک خانواده نشان دهند .

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله