خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی حسابرسی قیمت گذاری (2013)

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Audit pricing and nature of controlling shareholders: Evidence from France
عنوان فارسی مقاله:
حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کننده:شواهد از فرانسه
گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

این مطالعه بررسی می کند که آیا حسابرسان ،بعنوان یک مکانیزم کنترل کننده برای کاهش مسائل در شرکت ها بکار گرفته می شوند که از انواع مختلف سهامداران کنترل کننده ناشی می شوند.در یک محیط مالکیت متمرکز و حفاظت ضعیف از سرمایه گذاران ،سهامدران کنترل کننده می توانند براحتی ثروت را از سهامداران اقلیت مصادره کنند و از منافع خصوصی کنترل بهره ببرند.بهرحال این تعارض شرکتها بندرت مورد مطالعه قرار گرفته است چون اکثر تعارض ها فرضی در شرکت ها بین مدیران و سهامداران رخ می دهد.با استفاده از یک مدل مبالغ حسابرسی که از Simunic (1980) گرفته شده ما تاثیر ماهیت سهامداران کنترل کننده بر مبالغ حسابرسی را در فرانسه مطالعه می کنیم. نتایج ما نشان می دهند(۱)یک رابطه منفی بین مبالغ حسابرسی و سهامداری دولتی وجود دارد(۲)یک رابطه مثبت بین مبالغ حسابرسی و سهامداری نهادی وجود داردو(۳)هیچگونه رابطه ای بین مبالغ حسابرسی وسهامداری خانوادگی وجود ندارد.این نتایج اثرات مخلوط شده ماهیت مالکیت بر مبالغ حسابرسی را نشان می دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله