خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی دستورالعمل های بهداشت

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
occupational safety and health guideline for sec-butyl alcohol
عنوان فارسی مقاله:

دستورالعمل های بهداشت و سلامت شغلی

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

این دستورالعمل اطلاعات مناسبی را دربارۀ الکل بوتیل – Sec برای کارگران و کارمندان و هم چنین پزشکان، متخصصان بهداشت صنعتی و دیگر متخصصان بهداشت و سلامت شغلی فراهم آورده است این دسته افراد نیاز به چنین اطلاعاتی دارند تا بتوانند برنامه های مؤثر بهداشت و سلامت شغلی خود را هدایت نمایند. پیشنهادات می تواند توأم با پیشرفت های جدید باشد. بنابراین به خوانندگان توصیه می شود تا با این پیشنهادات به عنوان یک سری دستورالعمل های کلی برخورد کنند و به صورت دوره ای به دنبال دستورالعمل های جدید و قابل دسترس باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله