خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی صنعت توریسم ترکیه

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer’s market? The views of hotel and travel agency managers
عنوان فارسی مقاله:

آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد؟

دیدگاه مدیران هتل و آژانس های گردشگری
گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

هدف از این مطالعه، دستیابی به توانایی صنعت توریسم ترکیه به منظور برآوردن نیازهای افراد معلول و ناتوان است که به وسیله تحقیق درباره دیدگاه مدیران هتل و آژانس های مسافرتی در ترکیه صورت می گیرد. برای دستیابی به هدف تحقیق، تحقیق با پرسشنامه انجام شده است و کلاً ۲۵۲ هتل و ۱۶۸ آژانس گردشگری مشارکت داشته اند. این پرسشنامه ها به وسیله پست الکترونیکی به آدرس مدیران هتل و آژانس های گردشگری ارسال می شد. در پی تکمیل پرسشنامه ها داده ها از لحاظ آماری و با استفاده از میزان تکرار، درصد، میانگین بندی و تست های T ارزیابی می شدند. در نتیجۀ این تحلیل چند نتیجه گیری به دست آمد.

  • اول این که اگرچه این بازار تجاری برای افراد معلول در صنعت توریسم ترکیه جدید و تازه است اما مدیران هتل و زیربخش های گردشگری تمایل دارند تا بخشی از این بازار شوند.
  • ثانیاً حتی با وجودی که صنعت توریسم ترکیه در بعضی از بخش ها دارای نقاط ضعف است اما صنعت قادر است تا این بازار را برای مشتریان خود تجهیز کند البته درصورتی که بعضی از پیشرفت ها حاصل شود.
پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله