خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی فعالیت‌های منابع انسانی(2010)

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Are human resource practices linked to employee misconduct? A rational choice perspective
عنوان فارسی مقاله:

آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان مرتبط است؟

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

اصطلاحات متعددی برای توصیف رفتار غیراخلاقی در سازمان مورد استفاده قرار گرفته است. یک گروه گسترده از تحقیقات بر روی رفتارهای غیراخلاقی انحراف سازمانی یا سوءرفتار سازمانی تمرکز دارند. این امر شامل رفتارهای شدید از قبیل تعدی، خشونت یا رفتارهای تجاوزکارانه انفعالی از قبیل تهدید و تجاوز می باشد. همچنین ممکن است شامل رفتاری از قبیل اختلاس باشد. گروه دیگری از تحقیقات بر روی رفتارهای غیر اخلاقی سوءرفتار تمرکز دارد. سوءرفتار کارمند شامل دامنه محدودتری از رفتارهای غیراخلاقی است که مرتبط با تخلف های شرکتی می باشد. بنابراین این نوع از رفتار غیراخلاقی معمولا شامل عملیاتی است که تخلف رفتار اجتماعی را در بردارد. این امر شامل عملکردهایی از قبیل بی قانونی ها، ایجاد اغتشاش در حساب های مشتریان می باشد. و شامل عملیاتی از قبیل دادن هزینه های نامناسب به کارکنان یا استفاده از اموال شرکت برای استفاده ای شخص است. سوءرفتار کارمند اغلب زمانی اتفاق می افتد که کارمندان قصد دارد به اهداف عملکردی مورد نظر دست پیداکنند. اما تصمیم می گیرند از ابزار قابل اندازه گیری برای رسیدن به این هدف استفاده کنند.بنابراین سوءرفتار کارمندان متفاوت از عملیات رفتاری متفاوت با مسئولیت اجتماعی است که دامنه گسترده تری از عملکردها را برای مدیریت دارد. و نیاز به سهامداران متفاوت دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله