خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Protease Activity of Allergenic Pollen of Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed

عنوان فارسی مقاله:

فعالیت پروتئاز گردۀ آلرژی زای Cedar, Cypress, Juniper, Birch and Ragweed

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

نتایج:

ما متوجه شدیم که گردۀ سه عضو خانوادۀ Cupressaceae_Taxodiaceae که دارای فعالیت پروتئاز سرین میباشد، و گردۀ birch سفید و ragweed کوتاه که نه تنها فعالیت پروتئاز سرین بلکه فعالیت پروتئاز سیستئین نیز دارد، و هر ۵ نوع گردۀ تست شده که حداقل یک نوع پروتئاز سرین دارند، حساسیتشان به بازدارندۀ مختص پروتئاز سرین نسبتا کم است واینکه محتوی و قابلیت رهاسازی پروتئازهای گرده ایی تست شده در مطالعۀ حاضر بر اساس خانوادۀ گیاه متفاوت بود.

 

نتیجه گیری: گرده های آلرژی زای مربوطه که در مطالعۀ حاضر از نظر بالینی تست شدند، قابلیت آزادسازی آندوپپتیدازهای سیستئین و سرین را داشتند. اطلاعات موجود در مورد گسترۀ فعالیتهای آندوپپتیداز این دانه های گرده ایی آلرژی زا برای بررسی و تحقیق در مورد مشارکت آنها در بیماریزایی آلرژی ها مفید وموثر خواهد بود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله