خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Non-Linear Finite Element Modelling of Anatomically Detailed 3D Foot Model
عنوان فارسی مقاله:
مدل سازی المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پا
گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

آنالیز المان محدود غیرخطی مدل سه بعدی آناتومی دقیق پای انسان  نتیجۀ نهایی تکنیک های بازسازی سه بعدی قطعه بندی دانسیتۀ کاربردی در تصاویر استاندارد DICOM سی تی اسکن همراه با عملیات طراحی کامپیوتری سه بعدی (CAD) می باشد. تکنیک های قطعه بندی دانسیته به منظور تعیین هندسه(هندسه) ساختار استخوان پا و پیکربندی بافت های نرم پوشش دار مورد استفاده قرار گرفت. بازبینی و مدل سازی CAD برای تعیین و تعریف هندسه عملیات بولی حجم ها و غضروف ها به کار برده شد. بازبینی مقادیر فشار تماسی در ناحیۀ کف پا پا نقش حیاتی در بهینه سازی راحتی کفی کفش انسان دارد. توزیع فشار تماسی در ناحیۀ کف پا و فشار و تنش در ساختارهای استخوانی در این مقاله فقط برای تماس محکم(با صفحه صلب) بین ناحیۀ کف پا وتکیه گاه زمین سفت می باشد. مدل های مادۀ تشکیل دهندۀ خطی و غیرخطی به منظور شاخصه بندی مکانیکی رفتار ماده های بیولوژیکی به اجرادرآمد. علاوه براین نتایج اولیۀ عددی ارزیابی کیفی مدل نیز ارائه می گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله