خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت گردشگری

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Inherent complexity: Disability, accessible tourism and accommodation information preferences

عنوان فارسی مقاله:
پیچیدگی ذاتی : معلولیت ، گردشگری با قابلیت دسترسی به امکانات و تمایلات برای کسب اطلاعات در مورد محل اقامت

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

تعداد زیادی از تحقیقات ،ملاک های انتخاب هتل توسط مصرف کننده ، ارزیابی کیفیت سرویس و عوامل تعیین کننده و معیارهای مختلفی را بررسی کرده اند که ممکن است به فرد جهت انتخاب هتل کمک کنند. در همین زمان یک سری محدودیت ها وجود دارند که خوب مستند شده اند و مسائلی وجود دارند که افراد بامعلولیتهای مختلف در رابطه با محل اقامت گردشگری با دسترسی به امکانات مناسب با آنها روبرو می شوند . این موضوعات به استرالیا محدود نمی شوند اما یک تجربه جهانیافراد بامعلولیتهای مختلف هستند که می خواهند مسافرت کنند. بر اساس تحقیق آکادمیک بین المللی و استرالیا ، موضوعات مهمی که تعیین شده اند عبارت بودند ازاینکه اطلاعات در باره محل اقامت با دسترسی به امکانات مناسب بصورت ضعیفی مستند شده اند و بحد کافی مفصل نیستند و مخصوص اتاق های هتل ها نمی باشند وازجامعیتمساویبااطلاعات در باره اتاق های افراد سالمبرخوردار نیستند. از یک دیگاه عرضه، مالکان و مدیران ،معلولیترا بعنوان یک بازار تشخیص نمی دهند و در نتیجه اتاق ها را به طرز مناسب برای افراد بامعلولیتهای مختلف آماده و مهیا نمی کنند تا یک انتخاب آگاهانه در مورد نیازهای اقامت انجام دهند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله