خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ای

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Numerical Study of a Multilayered Target for Muonic
X-Ray Generation by Taking Time Delay of Muonic Atoms
عنوان فارسی مقاله:

مطالعۀ عددی یک هدف چند لایه ایی تولید اشعۀ X میونی با ایجاد تأخیر زمانی در اتم های میونی

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

اشعه های X را می توان در اهداف μCF به ویژه در اهداف چند لایه با دلایل پروسه های مبادله یون و غیر برانگیختگی اتم میونی تولید کرد. وقتی یون ها ثابت به این اهداف درون کاشت یا ایمپلنت می شوند، اشعه های X میونی شاخصه دار که قابل کشف هستند منتشر می شوند (به شکل ۱ مراجعه کنید). این طیف انرژی اطلاعاتی در خصوص شکل هسته ایی یون درون کاشت شده می دهد. شعاع بار هسته ایی rms را می توان تعیین کرد [۱ – ۳]. گروه های موجود در RTKEN – RAL، TRIUMF و PSI در حال حاضر آزمایشاتی هستند که برای حصول این طیف ها، برش های مقطعی اتم های میونی، Lamb shift و غیره در حال انجام هستند. اکثر فعالیت های آزمایشی اخیر در RIKEN – RAL و TRIUMF بودند. با اندازه گیری انرژی های میونی اشعۀ X و شینت های انرژی ایزوتوپ، اطلاعات دقیق در مورد توزیع بار هسته ایی به دست خواهد آمد. به تازگی، طرح استفاده از فیلم های هیدروژن جامد جهت مطالعۀ طیف های اشعۀ Xمیونی تحقق یافته است و اولین طیف های اشعۀ X انتقال های میونی گزارش شد. از آن جا که طیفی از یون های موجود در D2 جامد زیر یک میکرومتر هستند، انجام یک درون کاشت هموار و یک دست خیلی دشوار خواهد بود. بر همین اساس، چینش دو لایه ایی می تواند قابل توجه باشد. علاوه براین، استفاده از یک پنجرۀ زمانی ~ ۰ – ۵۰۰ n پس از ورود میون برای تمیز کردن زمینه امکان پذیر است. در این جا ما مطالعات قبلی را به مورد لایۀ H2/D2 برای تولید اشعۀ X میونی تعمیم می دهیم.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله