خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی نقش مدیریت منابع انسانی

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
The contribution of e-HRM to HRM effectiveness

عنوان فارسی مقاله:
نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در اثربخشی به مدیریت منابع انسانی

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

این مطالعه نشان می دهد که برآورد افراد از اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثر بخشی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فنی موثر است.این خصوصاً در درک کیفی از محتوا و ساختار اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیکمهم است که اثری مثبت روی اثر بخشی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و فنی دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله