خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترجمه مقاله انگلیسی کوفاکتورهای مولیبدون

فایل حاضر، حاوی یک فایل PDF مقاله انگلیسی و یک فایل Word ترجمه فارسی مقاله می‌باشد.

عنوان انگلیسی مقاله:
Molybdenum cofactors, enzymes and pathways
عنوان فارسی مقاله:

کوفاکتورهای مولیبدون، آنزیم ها و مسیرهاي آن

گزیده‌ای از ترجمه فارسی مقاله به شرح زیر می‌باشد:

مولیبدون عامل مسیریابی یک عنصر پایه برای تقریباً تمامی موجودات زنده است و مرکز کاتالیکی دامنۀ متنوعی از آنزیم ها را مثل نیتروگنازها، ردواکتازهای نیترات، اکسیداز سولفیت، اکسیدو راکتازهای اگزانتین تشکیل می دهد. طبیعت نوع مولیبدون پایه را در محل، توسعه داده است که عبارتند از کوفاکتورهای آهن –مولیبدونو کوفاکتورهای مولیبدون بر پایه پروتئین. علیرغم ساختارهای و عملکردهای مختلف آنزیم های وابسته به مولیبدون، شباهت های مهمی در این بین وجود دارد که در این جا عنوان کرده ایم. مسیرهای بیوسنتز که منجر به کوفاکتور می شود دارای جنبه های مکانیکی مرتبط با شکل گیری پایه، فعال سازی متال و جایگیری کوفاکتور در آپوآنزیم می شود و به عنوان یک جعبه ابزار تکاملی برای واسطه گری عملکردهای سلولی اضافی در متابولیسم یوکاریت ها عمل می کند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله