خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

ترموگرافی

درنیمه قرن نوزدهم و یلیام هرشل برای اولین بار موفق به تهیه ترموگرام با عکس حرارتی گردید لیکن این پدیده تامدتها بدون پیشرفت باقی ماند تا اینکه در سال ۱۸۸۰ ومتعاقبا در سال ۱۸۲۹ پیشرفتهای قابل توجهی در اندازه گیری درجه حرارت توسط عکسبرداری حرارتی پدید آمد بطوریکه در این زمان امکان اندازه گیری درجه حرارت یک موجود زنده از فاصله ۴۰۰ متری با دقت قابل قبول میسر گشت . در طی دو جنگ جهانی استفاده از دانش ترموگرافیک بیشتر منحصر به کارهای نظامی وتسلیحاتی گردید به طوری که درطی جنگ جهانی دوم بوسیله دوربینهای ترموویژن مقدماتی امکان ردیابی هواپیمایی در فاصله ۱/۵ کیلومتری مقدور گشت

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله