خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تلفیق کارت امتیازی متوازن – استراتژی اقیانوس آبی

مقاله تلفیق کارت امتیازی متوازن – استراتژی اقیانوس آبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها

چکیده مقاله:
سازمان ها در شرایط ویژه کسب و کار در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهای محیطی قرار دارند و باید بیش از هر زمانی دیگر برای ماندن و دوام آوردندر این شرایط به دنبال راهکارهای مناسب و کارا جهت تصاحب سهم قابل توجهی از بازار هدف خود باشند. در چنین شرایطی که رقابت شدت یافته استممکن است منجر به ایجاد رقابت ناسالم گردد و منافع همه رقبا را تحت تاثیر خود قرار دهد. برای حل این چالشها ، پیاده سازی استراتژی هایی لازم استکه علاوه بر ارزیابی عملکرد و کنترل سازمان ، بازارهای جدید و خلاقیت و نوآوری ایجاد نماید. بدین منظور از روش مشترک دو استراتژی کارت ارزیابیمتوازن و استراتژی اقیانوس آبی در کنارهم بهره گرفتیم و آن دو را یکپارچه ساختیم تا به قدرتی تبدیل شود که بتواند پاسخگوی اکثر نیازهای سازمانباشد. در این مقاله ضمن معرفی استراتژی اقیانوس آبی و کارت امتیازی متوازن و کاربرد آنها به یکپارچه شدن این دو با یکدیگر می پردازیم و تلفیق آن دو رادر قالب مثالی از یک دانشکده به شما نشان خواهیم داد که چگونه تلفیق این دو منجر به رشد سازمان می گردد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله