خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تنوع درگروه های کاری

مقاله تنوع درگروه های کاری

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

این تحقیق توضیح میدهد که دیدگاه کارکنان عضو گروههای اقلیت درباره تنوع در محیط کار با دیدگاه کارکنان عضو گروههای اکثریت، متفاوت است. انتظار از کارکنان اقلیت برای تطبیق خود با سازمان میتواند ارزش افزوده نیروی کاری متنوع را تضعیف کند و غفلت از نیازهای کارکنان اکثریت باعث مقاومت در برابر تغییر می شود. رهبرانی که موفق شوند در کارکنان حسی ارزشمند بودن و تعلق به وجود آورند، در بوجود آمدن جو سازمانی ای که از مزایای تنوع حمایت می کند، مشارکت دارند. در بافتهای اجتماعی میان فردی، بیشتر مردم ترجیح میدهند که با افرادی که دوست دارند مراوده کنند، شاید بدین علت که با آنها شباهت دارند و این که نگرش های آنها را تأیید میکنند. با این وجود، در بسیاری از موقعیتهای کاری، از ما انتظار میرود تا با افرادی که با ما از نظر قومیت یا نگرش های زندگی متفاوتند، همکاری کنیم. بینش های روان شناختی پیرامون روشی هایی که ما با اعضای گروههای اجتماعی مختلف ارتباط برقرار می کنیم، میتواند در درک این که چرا در برخی از مواقع این روابط با اشکال ایجاد می شود، به ما کمک نماید. این تحقیق به ما نشان می دهد که چگونه می توانیم بر این قبیل مشکلات فائق آمده و حتی از تنوع گروه های کاری بهرهمند شویم

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله