خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

توابع کنسول سی شلرپ

وارد کردن یک حرف و نمایش یک کلمه

نمایش مثبت یا منفی بودن عدد

نمایش نام وارد شده (مرد یا زن بودن نام)

میانگین دو عدد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله