خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

توسعه دانش حسابداری، چالش ها و راهکارها

مقاله توسعه دانش حسابداری، چالش ها و راهکارها

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

ویژگی های دائماً در حال تغییر حسابداری و عوامل و وقایع موثر بر آن، مدتهاست مورد توجه دانشگاهیان، محققان و مجامع حسابداری بوده است. دنیای حسابداری در آخرین سالهای قرنی که نام ها و اطلاق های زیادی به خود گرفته، در روند انتقالی سریعی قرار دارد. محیط آن در سه دهه گذشته دچار تغییرات گستردهای شده و روند تغییرات فزایندهای در پیشروی آن وجود دارد. به دنبال این تغییرات، انتقادات دلسوزانه و گاه کینه توزانه ای بر ماهیت وجودی حسابداری وارد شده است. هدف این مقاله، بررسی جایگاد و ماهیت وجودی حسابداری در عصر حاضر است. بدین منظور، به نقد , و بررسی دوران، تعابیر و تصاویر صورت گرفته حسابداری پرداخته شده و به دو سوال مطرح شده در خصوص علم بودن حسابداری و تلقی کردن آن به عنوان یک رشته دانشگاهی، پاسخ داده شده است. اگرچه، حسابداری هنوز در دوران نوجوانی خود به سر میبرد و با علوم و رشته های دانشگاهی دیگر به خصوصی، علوم طبیعی فاصله دارد؛ اما با توجه به رشد خیره کننده آن در آموزش و حرفه می توان آن را در قلمرو علوم اجتماعی جای داد و از آن به عنوان یک رشته توصیفی تحلیلی و دانشگاهی یاد کرد

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله