خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

توسعه مالی و ریسک اعتباری بانکها مطالعه موردی

مقاله توسعه مالی و ریسک اعتباری بانکها مطالعه موردی: بانک ملت ایران

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

مطالعات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ی اثرگذاری بازارهای مالی بر ریسک اعتباری بانک ها است. با توجه به ادبیات اقتصادی و مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه اثرگذاری بازارهای مالی و ماهیت ارتباط آن با ریسک اعتباری بانک ها دیدگاههای مختلفی وجود دارد. به همین دلیل مطالعه تاثیر توسعه مالی بر ریسک بانکی ضرورت می یابد. این مطالعه به بررسی تاثیر توسعه مالی بر ریسک اعتباری در بانک ملت در دوره زمانی ماهانه ۱۳SS تا ۱۳۹۲ با استفاده از شاخص های درآمد بهره ای وام ها و حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می پردازد. نتایج نشان می دهد که افزایش شاخص توسعه مالی طبق این رابطه باعث افزایش درآمد بهره ای وام ها شده و در نتیجه ریسک اعتباری را کاهش می دهد. افزایش شاخص توسعه مالی طبق این رابطه باعث افزایش حقوق صاحبان سهام به کل دارایی شده و در نتیجه ریسک اعتباری را کاهش می دهد. همچنین، افزایش نرخ ارز نیز باعث کاهش حقوق صاحبان سهام به کل دارایی می شود. زیرا با افزایش نرخ ارز نااطمینانی در جامعه افزایش می یابد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله