خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

توليد فوم كامپوزيتي Al-Si-Mg/SiCp با استفاده از عا

در اين تحقيق با استفاده از روش فوم سازي مستقيم مذاب با به كارگيري عامل فوم ساز كربنات كلسيم (CaCO3)، فوم كامپوزيتي زمينه آلومينيومي با ذرات تقويت كننده كاربيد سيليسيوم (SiC) توليد گرديد. دانسيته فوم هاي توليدي بين ۴۳/۰ تا ۷۶/۰ گرم بر سانتيمتر مكعب اندازه گيري شد. در ادامه، بررسي هاي ريزساختاري و خواص فشاري فوم كامپوزيتي Al-Si-Mg/SiCp نيز انجام گرفت. مطالعات ريزساختاري توسط ميكروسكوپ نوري و الكتروني روبشي بيانگر توزيع يكنواخت سلول ها و همچنين توزيع مناسب ذرات تقويت كننده SiC در ديواره تخلخل ها مي باشد. منحني تنش-كرنش فشاري محصولات فومي نيز يكنواخت نبوده و رفتار دندانه اي از خود نشان مي دهد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله