خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

تیم های مجازی خود انگیخته بهبود عملکردسازمانی

مقاله ترجمه شده رشته مدیریت با عنوان \”تیم های مجازی خود انگیخته بهبود عملکردسازمانی از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات\”

Spontaneous virtual teams  Improving Organizational performance through information and co mmunica tio n technology

مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه سال ۲۰۱۳٫

و ترجمه مقاله ۳۰ صفحه.

سطح ترجمه در حد عالی می باشد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله