خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

جدا ساز پایه base isolation

مبنای نظریه جداسازی از حرکات زلزله ، عبارت است از ایجاد انعطاف پذیری در پایه سازه در صفحه افقی و همزمان با آن ، ایجاد عناصر مستهلک کننده به منظور جذب کامل و یا بخش عمده ای از انرژی ناشی از زمین لرزه .

هدف اصلی نیز دور کردن دوره تناوب سازه به مقدار مطلوب از دوره تناوب حرکت زمین و یا کاهش اثر تغییر مکان انتقال یافته از زمین به سازه است .

در این پروژه به بررسی انواع روش ها و مکانیزمهای جداساز پایه پرداخته شده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله