خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

جهت گیری خوش بینانه درپیش بینی های مدیریت توسط

مقاله جهت گیری خوش بینانه درپیش بینی های مدیریت توسط شرکت های ایرانی برای اجتناب ازپیش بینی زیان

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

شرکت های بورسی در ایران، هر سال به طور مؤثر مجبور به ارئه گزارش پیش بینی های مدیریت از فروش، سود عادی و سود خالص با فروش و سود واقعی هستند. این مطالعه نشان که مدیران ایرانی تمایل به اعلام پیش بینی های خوش بینانه از سود دارند. ما نشان دادیم که بخشی (۶٫۶۰۶%) ازکل جهت گیری خوشبینانه در پیش بینی سود مدیریت در ایران می تواند بوسیله رفتار اجتنابی پیش بینی زیان بخش کوچکی (۷٫۰۴۵%) ازشرکت ها توضیح داده شود. بخشی از چنین رفتاری به وسیله فرهنگ سازمانی و ساختار حاکمیت بانک محوری، که پیش بینی مدیریت سود، هدف سود مدیران است، ایجاد شده است. یافته های ما نشان می دهد که بازار سهام ایران چنین اجتناب پیش بینی زیان را تشخیص می دهد و بدین ترتیب اطلاعات جدید را در پیش بینی های مدیریت در نظر می گیرد.

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله