خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

حسابداری و حسابرسی لازمه ی تحقق اقتصاد مقاومتی

مقاله حسابداری و حسابرسی لازمه ی تحقق اقتصاد مقاومتی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

اقتصاد مقاومتی الگویی برای نوع، روش و سبک زندگی است؛ که تحقق آن به عنوان یکی از الزامات اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش به بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین مسأله حال حاضر که عزت ملی و گرهگشای فعلی هست، پرداخته شده است؛ از این رو در ابتدا موضوع را به عنوان یک الگو و سبک زندگی مطرح و سپس در جایگاه نظریه و یک مکتب اقتصادی مورد مطالعه و به تشریح آن پرداخته ایم؛ در نهایت نقش و جایگاه حسابداری و حسابرسی در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر در زمره تحقیقات نظری و از نوع تحلیل محتوا است و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای و آرشیوی با استناد به بیانات و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی ایران و با هدف ارتقای سطح آگاهی از اقتصاد مقاومتی و نقش حسابداری و حسابرسی در تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی است. بررسیها حاکی از آن است که تمامی ویژگی ها، اهداف، شاخصه ها، مؤلفه ها، تنگناها و محدودیتهای مطرح در الگوی اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل، در حیطه ی کار و فعالیت حسابداری و حسابرسی قرار میگیرد؛ چنانکه بدون این دو دستیازیدن به این مهم غیرممکن است؛ بنابراین لازمه ی اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی، حسابداری و حسابرسی است؛ که ایفا کننده ی نقشی مهم، غیرقابل انکار و بی بدیل برای تحقق اقتصاد مقاومتی است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله