خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم فاخته

الگوریتم فرا ابتکاری فاخته، ماهیاتا یک الگوریتم برای مسایل پیوسته است. در این الگوریتم، فاخته ها در هر تکرار با یک زاویه انحراف درصدی از مسیر را به سمت مرکز بهترین خوشته، حرکت میکنند. برای این کار نیازمندیم فاصله بین دو جواب را تعریف کنیم. این تعریف در مسایل پیوسته به راحتی قابل پیاده سازی است. ولی در مسایل گسسته کار راحتی نیست. تا الان فقط مساله رنگ آمیزی گراف و مساله فروشنده دوره گرد ساده توسط فاخته حل شده است (تا جایی که اطلاعات من مشرف است). چون در مساله CVRP ناهمگن که در گزارش اول مدل شد، تعداد ماشینهای موجود در جواب (به به تبع آن تعداد تورها) ثابت نیست، نمیتوان همچون مساله فروشنده دوره گرد فاصله را بر مبنای جابجایی های متوالی در یک جایگشت بنا نهاد. در هر صورت من چیزی شبیه یک تقاطع (کراس آور ژنتیک) برای فاخته در این مساله تعریف کرده ام و روش کار بدین صورت است که وقتی قرار است فاخته (الف) به سمت فاخته (ب) حرکت کند، با تقاطع فاخته (الف)  با فاخته (ب) ، مکان جدید فاخته (الف) را تولید میکنم…..

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله