خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

دلسازی کارکرد کلینیک بیمارستان قلب تهران با سیستم

مقاله مدلسازی کارکرد کلینیک بیمارستان قلب تهران با سیستم های صف و شبیه سازی آن توسط نرم افزار ارنا وارائه راهکارجهت بهبود درعملکرد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

نظر به اهمیت حوزه سلامت در زندگی مردم، کاربرد علوم متفاوت در جهت بهبود هرچه بیشتر این حوزه برای آسایش افراد در سالهای اخیر به طور چشمگیری گسترش پیدا کرده است. با توجه به اینکه حوزه تئوری صف در بخش های مختلف حوزه سلامت مانند برنامهریزی های مربوط به بیمارستان، اورژانس، داروخانه و ملزومات مرتبط میتواند کاربرد بسیاری داشته باشد، در این مطالعه سعی شده با انتخاب یکی از این حوزه ها و بررسی آن، به استفاده از کاربردهای سیستم صف پرداخته شود. با توجه به بالا رفتن آمار سکته های قلبی در کشور و نیاز مبرم و حیاتی بیماران به خدمات امور مربوط به این بخش، برای بررسی، کلینیک بیمارستان قلب انتخاب شده است. با جمع آوری داده های واقعی و به دست آوردن توزیع داده ها، معیارهای عملکردی سیستم صف به دست آمده و به طور جامع تر، فرآیند گرفتن خدمت از لحظه ورود تا انتهای دریافت سرویس بیمار و با شامل شدن تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار ارنا، شبیه سازی شده است. بهطور مرحله به مرحله سعی در بهبود فرآیند شده و کاهش زمان انتظار و طول صف برای بیماران صورت گرفته است . در واقع در این پژوهشی، عملکرد کلینیک بیمارستان قلب تهران با استفاده از سیستم صف مدل سازی شده و رفتارش ضمن مطابقت با سیستمهای صف با چند مرحله (۱/۸۰/M/G/1/80 MM، ۱/۸۰/M/G/4/300 M/G)، شبیه سازی شده است. مطالعات گوناگونی در پی این پژوهش می تواند در حوزه های دیگر مربوط به این بیمارستان و به طورکلی بخش بیماران قلبی بیمارستان ها علیالخصوص در جهت بهبود معیارهای عملکرد صف بیماران منتظر برای عمل قلب صورت گیرد

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله