خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

دولت الکترونيک و حکمراني مطلوب

مقاله:دولت الکترونيک و حکمراني مطلوب

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده:

هدف اين پژوهش آن است تا رابطه‌ي بين ابعاد دولت الکترونيک و حکمراني مطلوب را در سازمان‌هاي دولتي استان گيلان مورد مطالعه قرار دهد. تحقيق از نظر هدف «كاربردي» و از نظر تكنيك اجرا «توصيفي» است.  برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه‌ها، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده گردیده است. جامعه‌ي آماري اين مطالعه، دستگاه‌هاي دولتي استان گيلان است که به دليل تعداد زياد دستگاه‌هاي دولتي از روش نمونه گيري براي تعيين حجم نمونه استفاده شده است که در نهايت ۳۴ دستگاه دولتي به عنوان نمونه انتخاب شده است. در نهايت فرضيه‌هاي پژوهش با استفاده از داده‌هاي جمع‌آوري شده مورد آزمون قرار گرفتند كه مشخص گرديد ميان ابعاد دولت الکترونيک (شامل: ميزان توسعه و امکانات وب سايت، ميزان فراگيري اينترنت و اينترانت، مدت زمان ايجاد وب سايت، ميزان حمايت و توسعه و تجهيز  وب سايت، ميزان توسعه خدمات الکترونيکي، ميزان حمايت‌هاي مالي، ميزان برنامه‌هاي آموزشي براي شهروندان، ميزان اطلاع‌رساني در جهت معرفي وب سايت و امکانات مربوط به خدمات الکترونيکي) و حکمراني مطلوب در سازمان‌هاي دولتي استان گيلان رابطه وجود دارد.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله