خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و مولفه‌های تسهیل‌گر

مقاله:رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و مولفه‌های تسهیل‌گر کارآفرینی سازمانی

اولين همايش ملي چالش هاي مديريت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنايع

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و مولفه های تسهیل گر کارآفرینی سازمانی انجام شده است. با بررسی ادبیات موضوع در حوزه فناوری اطلاعات و کارآفرینی، مباحث نظری مطرح شده از سوی محققان در زمینه ارتباط بین این دو مفهوم، بیان شد. ضمن اینکه به منظور انجام یک تحقیق عملی، تحقیقی پیمایشی طراحی شد که در آن جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه مشتمل بر ۱۵۰ نفر بوده که براساس جدول کرجسی و مرگان از بین آنها، تعداد ۱۰۸ نمونه انتخاب شده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد که با اطمینان ۹۵ درصد در این شرکت، رابطه معناداری بین فناوری اطلاعات و مولفه های تسهیل گر کارآفرینی سازمانی وجود دارد و این ارتباط مثبت و مستقیم است. نتایج حاکی از آن اند که فناوری اطلاعات از طریق کاهش بروکراسی، تغییر رفتار کارکنان، کمک به ایجاد بینش راهبردی در کارکنان، ایجاد محیط کار پرانرژی و همچنین ایجاد محیط حمایتی از کارکنان، منجر به ارتقاء قابلیت کارآفرینی سازمانی می شود. بر این اساس، این شرکت باید به فناوری اطلاعات و به خصوص ارتقاء توانمندی کارکنان در این زمینه از طریق آموزش های ضمن خدمت و همچنین فراهم نمودن زمینه های بروز خلاقیت و نوآوری توجه ویژه ای نماید.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله