خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه مدیریت ریسک اعتباری باسودآوری بانکهای

مقاله رابطه مدیریت ریسک اعتباری باسودآوری بانکهای تجاری موردمطالعه بانک پاسارگاد

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در کشورهای در حالی توسعه نقشی بازارهای پولی نظیر بانک ها در تامین مالی بخشی های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پر رنگ تر از بازارهای سرمایه نظیر بورس اوراق بهادار می باشد.از آنجا که موضوع فعالیت اصلی بانک ها، قبول سپرده های سرمایه گذاری و پس انداز و اعطا تسهیلات در قالب عقود اسلامی می باشد، ریسک اعتباری جزء لاینفک صنعت بانکداری محسوب می گردد. در این مطالعه رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری از یک طرف و سودآوری بانکهای تجاری از طرف دیگر مورد بررسی و بحث قرار گرفت. مورد مطالعه این پژوهشی بانک پاسارگاد بوده است که برای انجام کار برای انجام کار داده های بازه ی زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ با روش مقطعی گردآوری شده و با روشی رگرسیون فرضیه پژوهشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری تاثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک پاسارگاد دارند. بنابراین کنترل ریسک اعتباری بخش مهمی از نقشی مدیران را تشکیل می دهد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله