خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رابطه ی مشارکت های مردمی و بهبود عملکردسازمانی

مقاله رابطه ی مشارکت های مردمی و بهبود عملکردسازمانی مطالعه موردی فرمانداری های شمال استان آذربایجان غربی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

خلاصه در نگاه کلی، مشارکت سازمانی فرآیندی است که طی آن کارکنان یک سازمان به شیوهای داوطلبانه در امور و فعالیت های مربوط به خود دخالت نمایند. در همین راستا، سبک مدیریت مشارکتی سبکی است که طی آن کارکنان یک سازمان در روند تصمیم گیریها دخالت و شرکت داشته باشند. بر این اساسی، تاکید سبک مدیریتی مشارکتی بر همکاری و مشارکت داوطلبانه کارکنان استوار است و می خواهد از اندیشه و نظرات و ابتکارات آنها در حل مشکلات و مسائل سازمان استفاده نماید در این راستا، محققان مختلف بر این نکته توجه دارند که مدیران به عنوان عنصر مهمی از عوامل زمینه ای در محیط کار، بر خلاقیت بر عملکرد تاثیر می گذارند. در این تحقیق سعی شده به مقوله رابطه ی مشارکت های مردی و بهبود عملکردسازمانی (مطلعات موردی فرمانداری هاشمال استان آذربایجان غربی) پرداخته شود از سوی دیگر افراد با توجه به دانش و مهارت های مورد نیاز به این بحث مربوط می شوند. و سعی شده درباب مشارکت مردمی و بهبود عملکرد و تبین این مفاهیم کوشش شود.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله