خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رفتار سیستمهای سازه ای ساختمانی بلند تحت زلزله

طراحی و تحلیل چندین سیستم سازه ای بتن مسلح با ارتفاع بلند تحت زلزله.

ساختمانهای بتن مسلح دارای سیستم سازه ای قاب خمشی، دیوار برشی، هسته بتنی و … با راتفاع بلند تحت بارهای زلزله در نرم افزار SAP2000 مدلسازی و تحلیل شده و نتایج حاصل و رفتار آنها با یکدیگر مقایسه شده است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله