خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی

. در این مقاله رفتار  لرزه ای دیوارهای برشی فولادی یک و چهار طبقه تقویت شده با تیر میانی را با نرم افزار اجزای محدود ABAQUS  مورد بررسی قرار داده و نتایج آن با پانل دیوار برشی فولادی تقویت نشده مقایسه شده است.هدف از این مطالعه، بررسی سه پارامتر سختی، شکل پذیری و مقاومت در دیوار برشی فولادی تقویت شده با تیر میانی و مقایسه آن با نمونه تقویت نشده می باشد.نتایج، حاکی از افزایش هر سه پارامتر سختی، شکل پذیری و مقاومت در دیوار برشی فولادی تقویت شده با تیر میانی می باشد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله