خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

روش¬های طراحی باتری¬ها و استانداردهای متدوال باتری

   امروزه باتری­ها نقش بسیاری مهمی را در صنایع گوناگون و مصارف خانگی و همچنین در خودروها دارند، بنابراین به این علت برای باتری­ها استانداردهای کاملا مناسب، طراحی­های صحیح و ساخت و کنترل دقیق باید در نظر گرفته شود. در این تحقیق لزوم نشر و استفاده از استانداردها برای باتری­ها مطرح شده است. استانداردهای ملی و بین المللی بسیاری در نامگذاری، علامتگذاری و تقسیم بندی باتری­ها وجود دارد. به علت بازارهای مشترک جهانی استفاده از استانداردهای بین المللی کامل و یکسان امری ضروری است. از جمله استانداردهای بین المللی معتبر و متداول می­توان استاندارد IEC را نام برد که کامل و جامع است.

   در طراحی باتری باید تمام موارد را برای جلوگیری از آسیب رسیدن به آن و دیگر تجهیزات مد نظر داشت. با طراحی مناسب و در نظر داشتن شرایط مختلف و پارامترهای مهم و کنترل و مانیتورینگ مناسب عملکرد باتری می­توان از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد.

   پس از استانداردسازی باتری­ها و طراحی آن­ها، فرماسیون یکی از فرایندهای مهم در  تولید باتری­های سرب اسید محسوب می­شود در این تحقیق معرفی می­گردد. فرماسیون یک فرایند الکتروشیمیائی که در آن مواد موجود در صفحات مثبت و منفی به حالت فعال در می آید. در فصل آخر انواع فرماسیون که شامل فرماسیون صفحات مثبت و منفی و فرماسیون در جلد است، شرح داده می­شوند و مثال­های کاربردی گوناگون و برنامه­های کاربردی در فرآیند فرماسیون ارائه شده اند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله