خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

روشهای ارتقاي كيفيت خدمات فناوری اطلاعات در بانک

فصل دوم بررسی  روشهای ارتقاي كيفيت خدمات فناوری اطلاعات در بانک در ۸۰ صفحه فایل ورد با منابع دقیق

دگرگوني­های ­جهان به واسطه فناوري اطلاعات، اينترنت و به تبع آن دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك كه آن نيز به نوبه خود از فناوري­ اطلاعات مشتق مي­شود، تحول ژرف و عميقي در ارتباطات و فرايند انتقال اطلاعات ايجاد كرده­است. در فناوري اطلاعات و ارتباطات بحث تعامل به دليل صرفه جويي در زمان و هزينه و اهميت روزافزون به اشتراك گذاري داده­ها از اهميت زيادي برخوردار است. يكي از مهمترين راه­های كسب مزيت رقابتي براي بانك­های امروزي، استفاده از فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات بانكي است كه تحت عنوان خدمات بانكداري الكترونيكي از آن ياد مي­شود. بانک­ها و مؤسسات مالي، سرمايه­گذاری زيادي در زمينه ارائه خدمات مبتني بر اين فناوري­ها از جمله بانكداري اينترنتي براي كسب مزاياي رقابتي انجام   داده­اند. يكي از مصاديق فناوري اطلاعات در بانك­ها، بانكداري الكترونيكي است. در طي سال­های اخير  بانك­های كشور گام­های مؤثري را براي دستيابي به خدمات بانكداري الكترونيكي برداشته­اند و بسياري از روش­های سنتي براي خدمات بانكي جاي خود را به استفاده از ابزارهاي فناوري اطلاعات براي دريافت خدمات بانك داده­اند. نحوه ارائه خدمات، كيفيت خدمات و ويژگي­هایی كه درباره خدمات الكترونيكي بانك­ها مي­توان مدنظر گرفت، از يك سو، ارتباط مستقيم با ميزان گرايش و تمايل مشتريان به استفاده از اين خدمات داشته، از سويي ديگر، بر ميزان رضايت و وفاداري مشتريان بانكداري الكترونيكي مؤثراست. از طرف ديگر، رقابت تنگاتنگي كه بين بانك­ها براي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي به وجود آمده، روزبه روز در حال افزايش است. در چنين شرايطي مشتريان اين بانك­ها نيز براي دريافت خدمات با كيفيت بالاتر انتظارات بيشتري خواهند داشت (رسولی و مانیان،۱۳۹۱).

امروزه پژوهشگران بر اهميت خدمات الكترونيكي مشتريان در بخش بانكي در سراسر جهان توافق و اجماع دارند. كيفيت بالاي خدمات الكترونيكي ارائه شده مي­تواند موجب جذب بهترين و سود آورترين سرمايه گذاران به يک بانک شده و در برابر آن كيفيت بد خدمات ارائه شده مي­تواند رفته رفته وجهه بانک را نزد عموم مردم و مشتريان و مشتريان بالقوه تخريب كند.

كيفيت خدمات پايين در بانك­ها در بسياري از موارد موجب فرار سرمايه از بانک شده و بر عملكرد كل بانک تأثيرگذار است .همچنين در بسياري از موارد بانك­ها از تبليغات براي جذب صاحبان سرمايه و نقدينگي و معرفي بهتر خدمات مناسب­تر خود استفاده مي­کنند.­ ­در بسياري از موارد شهرت منفي برخي از بانك­ها ­­­در ارائه خدمات مناسب به مشتريان موجب پايين آمدن رتبه آن­ها در جذب مشتريان و سطح نقدينگي مي­شود.

چنين اهميت بالايي براي كيفيت خدمات ارائه شده از سوي بانك­ها به طور طبيعي اين سؤال را در ذهن مطرح مي­کند كه براي بهبود اين خدمات و يا لااقل بالا نگه داشتن سطح آن چه بايد كرد؟ براي پاسخ به اين سؤال و دستيابي به اين هدف مهم بايد به صورت علي حركت كرد، يعني اين پرسش را مطرح نمود كه چه اموري مي­توانند بر كيفيت خدمات ارائه شده تأثيرگذار باشند؟ با كشف عوامل تأثيرگذار بر كيفيت خدمات مي­توان اين انتظار را داشت كه با بهبود اين عوامل بتوان معلول آنها يعني كيفيت خدمات را نيز بهبود داد (سبحانی­فرد واخوان، ۱۳۹۰).

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله