خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

روشهای نوین آموزش حسابداری

باتوجه به تغییرات محیط تجاری از جمله پیشرفت سریع فناوری و جهانی شدن بازارها ، نقش حسابداران کنونی از تهیه اطلاعات مالی به تهیه و تفسیر اطلاعات گوناگون اعم از مالی و غیر مالی برای استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی تغییریافته است. چنین تغییراتی در محیط تجاری ، ایجاب می کند که دانش آموختگان رشته حسابداری از دانش و مهارتهای مورد نیاز برای پاسخگویی به انتظارات در حال تغییر جامعه تجاری برخوردار باشند. در سالهای اخیر به منظور تربیت حسابدارانی که پاسخگوی نیازهای جامعه باشند ، مطالعات چندی انجام شده است . هدف این مطالعات ، بررسی ضرورت و اهمیت اصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری است

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله