خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سمینار کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه

این محصول برای واحد درسی سمینار در مقطع کارشناسی ارشد رشته­ی شیمی تجزیه ودر شاخه­ جداسازی تهیه شده است و شامل جداسازی های الکترودرایون یک بعدی، چند بعدی و کاربردهای جداسازی­های الکترودرایون می­باشد.جداسازی های الکترودرایون برای جداسازی مولکولهای بیولوژیکی مانند آمینو اسیدها و اسیدهای نوکلئیک به دلیل باردار بودنشان به کار می روند. در ادامه به معرفی اساس الکتروفورز و الکترو اسمتیک پرداخته و مد های رایج در کاپیلاری الکتروفورز را بررسی کرده است همچنین معایب و مزایایCE یک بعدی را بررسی کرده و در ادامه به جداسازی های الکترودرایون چند بعدی و کاربردهای آن پرداخته است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله