خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سنجش كارايي برق منطقه اي ايران ازطريق تحليل پوششی

پروپوزال :

سنجش كارايي شركت­هاي برق منطقه­ اي ايران از طريق تكنيك تحليل پوششي داده­ هاي شبكه ­اي

Performance evaluation of Iranian regional electricity companiesusing Network DEA

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق):

در محیط کسب و کار کنونی، سازمانها به منظور کسب قدرت بیشتر در رقابت های جهانی تلاش می کنند تا کارایی خود را به طور مستمر بهبود دهند. (Niknazar,2011) به بیان دیگر مسائل ناشي از افزايش رقابت و پيچيدگي محيط، شركت ها را به فكر استفاده از روش هاي كاراتر و موثرتري در اداره امورشان انداخته است. (آذر و دیگران، ۱۳۸۶) بنا به این دلایل، ارزيابي عملكرد به عنوان يكي از مهمترين وظايف مديريت شناخته مي شود (Kao,2009) و شاخص­های گوناگونی به عنوان معیار عملکرد سازمان ها مطرح شده است. (Sueyoshi & Goto,2012 ؛ آقاجانی، ۱۳۸۸) سنجش عملكرد مي‌تواند بازخورد مورد نياز براي اطلاع یافتن از پيشرفت‌ها، انگيزه‌هاي پيشرفت و تشخيص و شناسـايي مسـائل و مشكلات را از سيستم گرفته و به مدیـران و تصميم‌گيـران سـازمان ارائه كند. (Folan & Browne ,2005)

ارزيابي عملکرد فرايندي است که به سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت درباره عملکرد سازمان در دوره معيني پرداخته و در صورتي که با ديدگاه فرآيندي و بطور صحيح و مستمر انجام شود، موجب ارتقاء عملکرد سازمان‌ها مي‌گردد. (صالح زاده و دیگران، ۱۳۹۰) اندازه­گیری کارایی به عنوان يکي از مهمترين روش‌هاي ارزيابي عملکرد و
بهره وری یک شرکت، همواره مورد توجه محققان قرار داشته است. (Niknazar,2011 ؛ اجلی و صفری، ۱۳۹۰)

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان در یک دوره زمانی مشخص، به چه میزان توانسته است از منابع خود در راستاي تولید استفاده نماید. بنابراین کارایی، معیار عملکرد یک سیستم سازمانی است که بر میزان منابع (وروديها) استوار شده است. به عبارت ديگر کارایی، میزان مصرف منابع براي تولید مقدار معینی محصول است. (مهرگان، ۱۳۸۳) قدم ابتدایی در زمینه بهبود کارایی و بهره وري، \”اندازه­گیري\” است. اندازه­گیري کارایی و
بهره­وري شرایطی را فراهم می آورد تا مدیران سازمان دریابند در چه وضعیتی قرار دارند و بتوانند براي بهبود شرایط فعلی برنامه­ریزي كنند. (امامی میبدی و دیگران، ۱۳۸۸).

وادامه دارد…..

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله