خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سیاست قیمت تضمینی گندم و سطح زیر کشت

مطالعه حاضر در ۴۰ صفحه با منابع دقیق، به بررسی انواع سیاست‌های قیمتی دولت، مدل‌های گوناگون آن و به صورت ویژه سیاست قیمت تضمینی گندم پرداخته است.

از آنجا كه بخش كشاورزي نقش كليدي در امنيت غذايي يك كشور دارد، حمايت از آن بر كسي پوشيده نيست. در ايران نيز با توجه به اين مهم، سياست‌هايي اتخاذ شده است كه بازنگري آنها مي‌تواند در برنامه‌ريزي و اجرا، سياستگذاران را ياري نمايد(صبوحی و همکاران، ۱۳۹۱). در اكثر كشورها دولت‌ها بر اساس منافع و مصالح كشور اقدام به تعيين و كنترل ابزارهاي حمايتي مي‌كنند. يكي از اين ابزارها تعيين و محاسبه قيمت حمايتي محصولات داخلي‌اي همچون بنزين، گندم و يا هر كالاي راهبردي و ضروری است.

حمایت از بخش کشاورزی به عنوان یکی از سیاست‌های پایدار و راهبردی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعمال می‌شود که از دلایل اصلی آن می‌توان به پایین بودن درآمد بخش کشاورزی و نوسانات آن در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی اشاره کرد. مداخله دولت‌ها در بخش کشاورزی بیشتر به اشکال عمده زیر اعمال می‌شود:

الف) سیاست‌های بنیادی کشاورزی

  • بهبود ساختار تولید کشاورزی مانند اندازه مزرعه
  • ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشاورزی مانند توسعه منابع آب

ب) سیاست‌های بازاررسانی(مانند بهبود شبکه‌های حمل و نقل)

ج) سیاست‌های قیمت‌گذاری

  • پرداخت مستقیم به کشاورزان در ازای هر هکتار کشت محصول
  • تعیین قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی

سیاست خرید قیمت تضمینی در کشور ما به عنوان یکی از سیاست‌های حمایتی و تثبیت درآمدی و به عنوان حداقل قیمتی که از خارج شدن کشاورزان از گردونه تولید جلوگیری می‌کند، همچنین به منظور حمایت از تولید و جهت‌دهی آن در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیاست یکی از بحث برانگیزترین سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی طی سال‌های اخیر بوده و پیامدهای آن طی سالهای ۱۳۶۹ تا کنون این سؤال را ایجاد کرده است که تا چه حد دخالت دولت از طریق تعیین قیمت تضمینی و خرید محصولات در بازار محصولات کشاورزی به حمابت از تولیدکنندگان و پایداری تولیدات بخش کشاورزی منتهی شده و آیا تداوم آن به شیوه گذشته سودمند است؟(احمدوند و نجف‌پور، ۱۳۸۶).

پيتولا و همكاران در سال ۲۰۱۰ به بررسي قيمت گندم، ذخاير و نوسانات قيمت گندم در سطح بازار جهاني پرداختند. در اين مطالعه با استفاده از الگوي ميانگين شرطي قيمت و ذخيره جهاني گندم مدل‌سازي شد. نتايج نشان داد كه ارتباط معني‌داري در كوتاه‌مدت بين قيمت گندم و ميزان ذخاير آن وجود دارد، اما ارتباط بلندمدت معني‌داري بين قيمت گندم و ميزان ذخاير آن وجود نداشت. علاوه بر اين نوسانات قيمت گندم اثر معني‌داري در تعيين قيمت گندم و ميزان ذخاير گندم در الگوي ميانگين شرطي كوتاه‌مدت داشت.

صبوحي و همکارانش (۱۳۹۱) در مطالعه خود به بررسي تاثير قيمت تضميني در واکنش عرضه غلات پرداختند. نتايج نشان داد که در بلندمدت، قيمت‌هاي تضميني گندم، جو و ذرت دانه‌اي تاثير معني‌داري در واکنش عرضه آنها ندارد، ولي قيمت تضميني گندم اثر معني‌داري بر واکنش عرضه جو دارد. همچنين افزايش ريسک عملکرد موجب کاهش واکنش عرضه گندم، جو و ذرت دانه‌اي مي شود.

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله