خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سیستم‌های اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات حسابداری

پژوهش حاضر، در ۲۲ صفحه با بهره‌گیری از منابع دقیق و معتبر به بررسی چارچوب نظری و پیشینه موضوعِ سیستم‌های اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات حسابداری پرداخته است. در فایل حاضر به تعاریف سیستم، سیستم های اطلاعات و سیستم های اطلاعات حسابداری پرداخته میشود. در انتهای فصل نیز پیشینه ی تحقیقاتی که اخیرا در این زمینه انجام شده است آورده می شود.
گزیده‌هایی از این مطالعه به شرح زیر است:

پانتام اعتقاد دارد شکل مهمی از سرمایه اجتماعی توان دستیابی به اطلاعات است که با روابط اجتماعی پیوند ذاتی و لازم و ملزوم دارد. اهمیت اطلاعات از این نظر است که مبنایی برای عمل فراهم می آورد. اما اخذ اطلاعات هزینه بر است. در یک مقیاس حداقلی دستیابی به اطلاعات مستلزم دقت است که بسیار کمیاب است (به نقل از جیفرودی، ۱۳۸۸).

امروزه مدیران جهت تصمیم­گیری مناسب و حرکت به سوی اهداف سازمانی خود، به اطلاعات مربوط، بهموقع و قابل اتکا نیازمندند. در میان اطلاعات، اطلاعات مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین اهمیت وجود یک سیستم اطلاعات حسابداری کارا و اثربخش بر کسی پوشیده نیست. امروزه مدیران با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی موجود سعی در تحقق اهداف سازمان دارند. از آن جا که بخش عمده اهداف سازمان، مربوط به اهداف مالی میباشد، بنابراین سیستم اطلاعات مالی به عنوان قلب سازمان سعی در تهیه اطلاعات منطبق با نیازهای مجموعه را دارد.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله