خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

سیستم های فازی - تصاویر پزشکی

یک الگوریتم مجموعه سطح فازی جدید برای تقسیم بندی تصاویر پزشکی در این مقاله پیشنهاد شده است. تقسیم بندی اولیه توسط خوشه بندی فازی مکانی انجام می شود. پارامترهای کنترلی تکامل مجموعه سطح از نتایج خوشه بندی فازی تخمین زده می شوند.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله