خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شبیه جریان تراکم ناپذیر غیر دائم داخل لوله مارپیچی

در این پروژه معادلات ممنتوم و پیوستگی حاکم بر جریان در مختصات ترویدال بدست آمده و بروش تصویر (projection) گسسته سازی شده اند.الگوریتم حل الگوریتم سه مرحله های پروجکشن است.تمامی معادلات گسسته و گزارش کامل پروژه بهمراه نتایج سرعت محوری و شعاعی و زاویه ای در فایل ورود آمده است.شرایط مرزی به خوبی برای ند های فشار و سرعت تفکیک و اعمال شده است.همچنین فایل  کد مربوط به پروژه نیز آورده شده است.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله