خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شبیه سازی مساله لایه مرزی روی صفحه تخت

در این پروژه، لایه مرزی روی صفحه تخت و همچنین اختلاط آن با جریان دیگری به صورت دو فصل مجزا شبیه سازی شده است.
این شبیه سازی با استفاده از نرم افزار متلب و با دو روش ضمنی و صریح صورت پذیرفته.
فایل word و PDF این پروژه در این سایت موجود است و موارد زیر در آنها گنجانیده شده است:
۱- استقلال از شبکه
۲- کانتورهای سرعت به ازای رینولدزهای مختلف
۳- خطوط جریان هر یک از کانتور های سرعت
۵- منحنی تنش برشی روی دیواره به ازای شرایط مختلف
۶- منحنی ضخامت لایه مرزی به ازای شرایط مختلف 
۷- منحنی مقایسه موارد ۵ و ۶ با حل دقیق بلازیوس
۸- اختلاط این جریان با جریان دیگر و مشاهده نتیجه 
۹- کانتورسرعت مورد ۸ به ازای شرایط مختلف 
۱۰- پروفایل سرعت در مورد ۸
۱۱- کد متلب به ازای هر دو روش حل
ضمنا تمامی خروجی ها برای نمایش کیفیت بهتر، با استفاده از نرم افزار tecplot رسم شده است. 

با احترام.

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله