خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی بدهی فکری و تاثیرآن بربازار سرمایه

مقاله شناسایی بدهی فکری و تاثیرآن بربازار سرمایه

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

 

چکیده مقاله:

مدیریت دانش در آشکار کردن سرمایه های ضمنی و ناملموس و به کاربردن آنها برای بقای سازمان و مزیتی در عرصه رقابت سازمانی است. یکی از این ابعاد مدیریت دانش، بدهی فکری (IL) می باشد. بدهی فکری (ILS) عبارتند از مدل های فکری معیوب می باشد که نشان دهنده ناتوانی در اخذ تصمیمات موثر و شایسته درون سازمانی توسط کارکنان است و می تواند پیامدهای نامطلوبی مانند وجود اختلال در توسعه سرمایه انسانی شرکتها را به دنبال داشته باشد. هدف از پژوهشی حاظر شناسایی بدهی فکری و تاثیر آن بر بازار سرمایه می باشد و روش تحقیق مورد نظر از مطالعات کتابخانه ای و یافته های حاصل از پژوهشگران و همچنین یافتههای نگارنده می باشد. بنابراین این پژوهشی از نوع توصیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سرمایه گذاران باید بدهی فکری را به عنوان یک عامل منفی و یک قلم مهم در صورتهای مالی در نظر بگیرند، همچنین ارزش این بدهی ها باید در ترازنامه شرکت ها نشان داده شود و دیگر اینکه مدیریت و حداقل کردن این بدهیها هدف اصلی مدیریت منابع انسانی است. بدهی فکری اثر منفی و غیر مستقیمی بربازار سرمایه و نگرش سرمایه گذاران برای تصمیمات مالی و سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای بدهی فکری بالایی هستند. پیشنهاد می شود که شناسایی و اندازه گیری بدهی فکری و گزارش آن به سرمایه گذاران شرکت در جهت اخذ تصمیمات بهتر و دقیق تر مالی و همچنین کلیه مدیران، کارگزاران و سرمایه گذاران با توجه به اهمیت وجود سرمایه در گزارشها میتواند بدهی فکری را به عنوان یک عنصر برای بازار سرمایه در نظر بگیرند

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله