خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و ارزیابی موانع موثربرعدم مشارکت شرکت های

مقاله شناسایی و ارزیابی موانع موثربرعدم مشارکت شرکت های خصوصی درپروژه های سرمایه گذاری مدیریت شهری قزوین بااستفاده ازتکنیک DEMATELL فازی

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه های خارجی برای اجرای پروژه های شهرداری ها، از روشهای معتبر در حوزه مدیریت شهری محسوب می شود. هم اکنون یکی از رویکردهای اصلی در حوزه مدیریت شهری و روستایی در کشور، حرکت به سمت شناسایی روش ها و ابزارهای جدید تأمین پروژه ها؛ نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. در این پژوهشی تلاش شده، ضمن بررسی ادبیات نظری موضوع، ابتدا موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی در پروژه های سرمایه گذاری در حوزه های قانونی، مالی، اجرایی و فنی شناسایی شده و سپس با استفاده از روش DEMATELL فازی به عنوان روش تصمیم گیری به بررسی شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این موانع پرداخته شده است. یافته های این پژوهش گویای این است که ریسک بازگشت سرمایه تأثیرگذارترین و ریسک قانونی تأثیرپذیرترین مانع می باشد

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله