خرید و فروش پروژه دانشجویی | انجام پروژه دانشجویی

شناسایی و اندازه گیری توانمندی فناورانه درشرکت ها

مقاله شناسایی و اندازه گیری توانمندی فناورانه درشرکت ها

اولين کنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد۱۳۹۵

چکیده مقاله:

اهمیت زیاد توسعه فناوری باعث گردیدد است تا مدیران ارشد اکثر شرکت ها در صدد شناسایی و ارزیابی سطح فعلی توانمندی فناورانه شرکت حود برایند و در راستای ان نسبت به شناسایی تحولات فناورانه و بررسی تلاش رقبا و کشورهای دیگر از نظر دستیابی به فناوری های جدید، در جهت افزایش سطح توانمندی فناورانه شرکت خود گام بردارند. این مقاله به مرور و بررسی مدل ها و مقالات ارائه شدد در خصوصی ارزیابی فناوری و تعیین سطح توانمندی های فناورانه و تعیین شکاف های موجود می پردازد. با توجه به این که پیشرفت و توسعه فناوری با توسعه اقتصادی در یک سازمان ارتباط مستقیمی دارد، می توان سطح و میزان توسعه فناوری یک سازمان را نشانه ای از توانمندی آن دانست. از مهمترین عوامل اساسی در عدم موفقیت به کارگیری فناوری برای کسب مزیت رقابتی در بنگاه های کشورهای در حال توسعه، عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های فناورانه بنگاه و استفاده از آن ها در جهت مزیت های نسبی می باشد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، مدیران عالی بنگاه های اقتصادی باید با شناخت و درک درستی از این توانمندی های سازمان خود، شناخت تحولات فناورانه در جهان و نیز رصد تلاش های رقبا برای دستیابی به فناوری های نوین، به طور مستمر در راستای ارتقای سطح توانمندی فناورانه سازمان خود اقدام نمایند

 

 

 

 

پروژه های دیگر
تخفیف های خرید پروژه تا 50% ! برای اطلاعات بیشتر در خبرنامه پیامکی سایت ثبت نام کنید.
Daily news and analysis ترجمه مقاله ویرایش مقاله‎ ترجمه مقاله ویرایش مقاله